Scuola di TAI JI QUAN

A.C.S.D. MARCO POLO

 

A.C.S.D. MARCO POLO


P R O G R A M M A    T E C N I C OTai Ji Quan – stile YANG - mani nude

YANG SHI TAI JI


•Ba duan jin

•Ba duan jin Dao yin

•Fondamentali braccia e gambe

•Mini forme

•Forma base 8 posizioni M° Me Hui Feng

•Forma base 8 posizione codificata di scuola

•Forma base/intermedia 12 posizioni di scuola

•Forma intermedia 16 posizioni M° Me Hui Feng

•Forma intermedia 16 posizioni di scuola

•Forma 24 codificata

•Forma 40 codificata

•Forma 42 codificata da competizione ufficiale

•Forma 48 codificata

•Forma 29 codificata

•Tui Shou

•Esercizi di respirazione ( qi Gong )

•Yi Jin Jing

•17 movimenti di qi gong

•Chan Ssu Chin

•Chan Si Gong

•Chin’nàTai Ji Quan – stile YANG - con armi


VENTAGLIO:

•Forma 18 m° Yang Li

•Forma 36 m° Yang Li

•Forma 73 M° Yang li


SPADA:

•forma 18

•forma 32

•forma 42 da competizione ufficiale

•forma 35 codificataTai Ji Quan – stile CHEN – mani nude

CHEN SHI TAI JI


•Fondamentali braccia e gambe

•Mini forme

•Basi di Chan Ssu Gong

•Forma 13 movimenti

•Forma 19 movimenti

•Forma 56 codificata da gara


Tai Ji Quan – stile CHEN – con armi


VENTAGLIO:

•forma 48

SPADA:

•forma codificata


Ba Gua Zhang


•Fondamentali

•Qi Gong Ba Gua

•Esercizi a coppia

•8 passi  base in cerchio (men hu xia shan, da peng zhan chi, shi zi zhang zui, hai ziong tan bei, ye ma zhuang cao, yin yang zhuang yu, yun long pi di, jin she chu dong)

•condizionamento

  1. 8 movimenti in cerchio (Dan huan zhang , shuang huan zhang, shun shi zhang, bai shen zhang, zuanh shen zhang,mo shen zhang, fa shen zhang, hui shen zhuang)
Corsi ed Orari

Copyright © 2017 A.C.S.D. Marco Polo. C.F. : 95056000656 Tutti i diritti riservati.

Home Page   Chi Siamo   Il Maestro   Corsi ed Orari   Dove Siamo   Manifestazioni   Viaggi Studio   Stage   Gare   Contatti

Corso di Tai Ji Quan

stile Yang, Chen e Ba Gua Quan – Ventaglio, Spada, Tui ShouORARI DI PRATICA


MARTEDI' e GIOVEDI' dalle ore 20.00 alle 21.30